Wat doen wij?

Vanaf 3 septemeber 2016: filmpjes te bekijken over verpleegkundig rekenen. Ga hiervoor naar: https://www.facebook.com/bijscholinggezondheidszorg/?ref=page_internal. Wekelijks komen er nieuwe filmpjes en bij voldoende likes ook toets vragen en antwoorden. 

19 april 2016 is Karin Schokker spreker bij Alzheimer cafe Bollenstreek. Het onderwerp is "de wondere wereld van dementie".

In samenwerking met Radius welzijn zijn 4 groepen mantelzorgers en vrijwilligers getraind in de omgang voor mensen met een beschadigd brein. Een uitspraak van een mantelzorger " ik heb nog nooit een cursus met zo'n zwaar onderwerp gevolgd waar we ook veel gelachen hebben". Andere mantelzorgers vertelden dat zij meer geduld kunnen opbrengen. Wij zijn blij dat we deze resulataten hebben behaald. 

 

In samenwerking met Radius welzijn Leiden beginnen in februari weer 2 cursussen "het beschadigde brein".  Fonds 1818 zorgt voor de kosten, dus mantelzorgers en vrijwilligers kunnen gratis gebruik maken van deze mogelijkheid kennis te vergroten en handvatten te krijgen voor de omgang. U kunt zich aanmelden voor deze cursussen bij Radius welzijn tel: 071 7074200. Voor meer informatie over de cursus kunt u mailen naar: info@bijscholinggezondheidszorg.nl 

Op 14 januari is de film Mijn Hoofd In Eigen Hand in premiere gegaan:

In de documentaire Ger, Mijn Hoofd In Eigen Hand wordt Ger van der Gaast, ex-docent verpleegkunde als kritische alzheimerpatiënt gevolgd. De film laat zien wat Gers wensen zijn, wat de impact van zijn dementie is op zijn leven, hoe hij praktische zaken heeft geregeld en hoe hij zijn huidige leven een zinvolle invulling geeft.

Het was een bijzonder event, opgeluisterd met vele sprekers die zich allen willen inzetten de zorg rondom mensen met dementie te verbeteren. 

Nu ook "het beschadigde brein" in Houten (nov. en dec. 2015)!

Vrijwillgers van de gemeente Houten krijgen deze scholing aangeboden om zo nog beter om te gaan met mensen met dementie. 

Nieuwe cursus "Het beschadigde brein"voor mantelzorgers.

In november en december 2015 beginnen twee nieuwe (gratis) cursussen voor mantelzorgers in Leiden in samenwerking met Radius welzijn.  De stichting H. L. Druckerfonds heeft hier financiele steun aan gegeven. Voor informatie kunt u contact opnemen

Symposium E-health, VU Amsterdam, bezoek 18 mei, Prof. Dr. A.M Droes sprak over dementie. De workshops werden verzorgd door Into D'mentia, dementelcoach en anderen. Een inspirerende  bijeenkomst waar weer ervaringen zijn uitgewisseld die wij mee kunnen nemen naar de trainingen. 

Inspirerend symposium bezoek 15 april 2015, organisatie Transmuralis, "Alles wordt anders". De sprekers Dr. Anneke van der Plaats en Prof. Dr Erik scherder waren bevlogen en enthousiast en hebben ons meegenomen in hun kennis en ervaring hoe om te gaan met mensen die dementie hebben.

Voor de scholing "Het beschadigde brein" weer een welkome aanvulling, dank!

Het beschadigde brein  de nieuwste scholing voor verzorgenden, verpleegkundigen, vrijwilligers en mantelzorgers die voor een persoon zorgen met dementie en/of niet aangeboren hersenletsel. Het brein van mensen met dementie is beschadigd. Dankzij de wetenschap is bekend dat hun gedrag sterk afhankelijk wordt van de omgeving. Een gunstige omgeving leidt tot gunstig gedrag. Het kan zelfs probleemgedrag voorkomen. Maar wat is een gunstige omgeving en hoe creëer je die? Hierover gaat de cursus het beschadigde brein.

Scholen en toetsen van voorbehouden handelingen. Dit kan zowel aan groepen intramuraal als aan zelfstandig werkende verzorgenden en verpleegkundigen

Medisch rekenen voor verzorgenden en verpleegkundigen.

Inzetbaar als docenten niveau 3 verzorgende IG en niveau 4 verpleegkundigen.

Basiszorg voor thuiszorgmedewerkers

Assessor in de gezondheidszorg

Medisch rekenen voor verzorgenden en verpleegkundigen

Ontwikkelen van toetsen voorbehouden handelingen wet BIG

Communicatie kleinschalig wonen

Medicatie delen met baxter systeem


Voor vragen en overleg kunt u contact met ons opnemen via:
E-mail: info@bijscholinggezondheidszorg.nl
Telefoon: 06 42327888